Hírlevél
  Termékajánló
  Tanúsítvány
  SSL Certificate
  Fizetési megoldás

  Vásárlási feltételek

  ÁSZF

  A LAKÁS DEKOR SHOP WEBOLDALON

  KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

  FELHASZNÁLÁSI-ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

   

   

  1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

   

  (1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

  Szolgáltató neve: Bayerné Takács Ildikó e.v.
  Szolgáltató székhely: 7783 Majs, Táncsics M. u. 384.
  Szolgáltató egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 35072099
  Szolgáltató adószáma: 66447139-1-22

  (2) Szolgáltató elérhetősége:

  E-mail: info@falmatrica-lakasdekor.hu
  Telefon: 06/70-220-2091

  (3) Tárhelyszolgáltató adatai:

   

  Tárhelyszolgáltató neve: Unas Onlie Kft

  Tárhelyszolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  Tárhelyszolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu

   

  1. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

  (1) Szolgáltató a https://falmatrica-lakasdekor.hu weboldalon (a továbbiakban: Portál) keresztül elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi jelen Felhasználási –és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit elfogadó Megrendelő számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., továbbá a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

   

  (2) A jövőben történő, felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Portál Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Megrendelők figyelmét felhívja.

  Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Megrendelők értesítésével vagy anélkül. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Megrendelő vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt. 

  (3) Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Megrendelők értesítésével vagy anélkül. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Megrendelő vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt. A Szolgáltatás Szolgáltató általi ideiglenes vagy tartós beszüntetése, valamint a Szolgáltatás módosítása nem érinti a beszüntetés vagy módosítás időpontjáig már létrejött megrendeléseket, azokat a Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint szerződésszerűen teljesíteni 

  (4) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, és a Szolgáltatóval a Portál használata során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, ill. regisztrált megrendelőre.

  (5) Jelen ÁSZF 2024.01.02. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben.

  1. A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

  3.1 Regisztráció

  (1) A Portálon keresztül történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A Megrendelők a Portálon keresztül, a „Regisztráció” gombra való kattintással és a regisztrációs adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével végezhetik el a regisztrációt. A regisztráció előfeltétele az ÁSZF és az ÁSZF-n felül az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása.

  (3) A Megrendelő a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

  -          Vezeték-, és keresztnév/Cégnév

  -          Értesítési telefonszám

  -          e-mail cím

  -          Felhasználónév

  -          Jelszó

  -          Számlázási cím

  -          Szállítási cím (amennyiben nem egyezik meg a számlázási címmel)

  (4) A regisztráció véglegesítését megelőzően a Megrendelő ellenőrizheti a megadott adatok helyességét.  Az adatok módosítására, vagy kijavítására a sikeres regisztrációt követően a jelszóval és megrendelőnévvel védett Megrendelői Fiókban bármikor van lehetőség.

  (5) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag a saját valós adatait adhatja meg, más személy adatainak megadása jogellenes és tilos.

  (6) A regisztráció során elfogadásra kerülnek a Portál használatára vonatkozó jelen szerződésben szabályozott Felhasználási- és Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató.

  (7) Szolgáltató a Megrendelő részére a regisztráció megtörténtéről automatikus megerősítő e-mailt küld a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre.

  (8) A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

  3.2 A termék(ek) megrendelésnek lépései, a szerződés létrejötte

  (1) A Portálon található és megvásárolható termékek árai az egyes termékek mellett, egyértelműen azonosítható módon vannak feltüntetve. Ezen kívül „részletek” gombra kattintva a Megrendelő az alábbi információkat láthatja az adott termékkel kapcsolatban:

  • ár
  • a termék részletes leírása
  • a termék technikai jellemzői
  • a terméről készült illusztrációs fotó

   A termékleírás minden esetben tájékoztató jellegű, a gyártó által megadott adatokat tartalmazza. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az adatok pontosságáért, azonban az egyes jellemzőket a gyártók bejelentés nélkül is megváltoztathatják. Az ismertető leírás pontatlansága, a gyártó által megadott hibás adat miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A termékfotók illusztrációk, a valóságban minimális különbségek jelentkezhetnek.

  (2) A VÉTELÁR : a termékek vételára az adott termék mellett magyar forintban feltüntetett bruttó vételár, amely nem tartalmazza a szállítási költséget.

  A Szolgáltató jogosult a Portálon feltüntetett árakat megváltoztatni, azzal, hogy a megrendelés visszaigazolását követően végrehajtott árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

  Előfordulhat, hogy a Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére, a Szolgáltatónak nem felróható okból téves vételár kerül feltüntetésre a Portálon. Ez esetben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Portálon feltüntetett hibás vételáron szolgáltatni, hanem a megrendelés visszaigazolásában a helyes vételáron történő szállítást, és a Megrendelő ennek ismeretében dönthet arról, hogy a helyes vételáron megrendeli a terméket, vagy minden – akár a Megrendelő által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Megrendelő irányában érvényesítendő - hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vételi szándékától.

   

  (3) A Megrendelő a megvásárolni kívánt terméket ún. virtuális kosárba gyűjtheti (a továbbiakban: „Kosár”), a termék Kosárba helyezése előtt megjelölheti a megvásárolni kívánt darabszámot. (1. lépés)

  A Kosár tartalmazza tehát a Megrendelő által kiválasztott terméket/termékeket, a termék/termékek darabszámát, azok egységárát, a szállítás költségeit (bruttó összegben) és a fizetendő végösszeget.

  Megrendelő a Kosár tartalmát a vásárlás során a Kosár ikonra kattintással bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy törölheti.

  Amennyiben a termék Kosárba helyezését követően további terméket kíván vásárolni, azt a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva teheti meg, amennyiben nem kíván további terméket megvásárolni, a „Tovább a megrendelésre” gombra kattintva tudja feladni a megrendelését. (2. lépés)

  A megrendelés következő lépéseként a Megrendelő kiválaszthatja a fizetés módját, a kiszállítás módját, a regisztráció során megadott számlázási, illetve szállítási címet a rendszer automatikusan megjeleníti. (3. lépés) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bizonyos termékek esetén azok méretéből adódóan nem választható csomagautomatába történő kézbesítés. A Szolgáltató bizonyos termékek (pl.: ha a megrendelni kívánt matrica rövidebb oldala 60 cm-nél hosszabb) esetén külön jelzi, hogy nem javasolja a Megrendelő számára a csomagautomatába történő szállítási mód választását, mert a termék méretéből adódóan a csomagautomatába történő kézbesítés meghiúsulhat. Amennyiben a Megrendelő ennek ellenére a csomagautomatába történő szállítást kér, azzal tudomásul veszi, hogy a csomagautomatába történő szállítás meghiúsulása esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a csomagautomatába történő szállítás és a házhozszállítás díjának különbözetét.

  Az utolsó lépésként a Megrendelő a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. (4. lépés) A megrendelés véglegesítését megelőzően a rendszer megjeleníti a Megrendelő megrendelésének valamennyi részletét, így a Megrendelő a véglegesítést megelőzően kijavíthatja az esetleges hibákat, valamint törölheti az egyes termékeket, vagy magát a megrendelést. A megrendelés véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldése a megrendelő számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

  (4) A Megrendelő végig nyomon követheti, hogy éppen hol (melyik lépésnél) jár a vásárlási folyamatban, a megrendelés véglegesítését megelőzően bármikor, visszaléphet a korábbi lépések bármelyikére, új tételeket vehet fel, vagy törölheti a már felvett tételeket, vagy azok egy részét.

  (5) A Felek közötti szerződés a Megrendelő által elküldött megrendelés – az utánvétes megrendelés kivételével (lásd a (7) bekezdésben foglaltakat) - a Szolgáltató általi elektronikus úton történő írásos visszaigazolásával jön létre. A Felek közötti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Szolgáltató visszaigazolása a Megrendelő e-mail címén letöltésre hozzáférhetővé válik.

  (6) A Szolgáltató a megrendelés elfogadását annak elküldését követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában visszaigazolja, amely visszaigazolás tartalmazza a megrendelés tényét és tartalmát (megrendelt termék megnevezése, darabszáma, a vételár és a szállítási költség, várható szállítási határidő). Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, a megrendelő minden – akár a Megrendelő által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Megrendelő irányában érvényesítendő - hátrányos jogkövetkezmény nélkül mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

   

  (7) Utánvétes megrendelés esetén a Megrendelő a Szolgáltató által küldött visszaigazolásban található linkre kattintva köteles megerősíteni a megrendelését, azzal, hogy ha a megerősítés elmulasztása esetén a Szolgáltató kiküldött értesítő alapján sem kerül megerősítésre a megrendelés, akkor a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Megrendelő visszavonta a megrendelését, így a Szolgáltató törli az adott megrendelést. Utánvétes megrendelés esetén a felek közötti szerződés a megrendelés Megrendelő általi jelen bekezdésben foglaltak szerinti megerősítésével jön létre.

  (8) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő által utánvétes fizetési mód választásával leadott megrendelést a megrendelésről a (7) bekezdés szerint küldött visszaigazolásban indokolás nélkül elutasítsa azzal, hogy a Szolgáltató felajánlhatja a Megrendelő részére a más fizetési mód választásának lehetőségét azzal, hogy megküldi azt a linket, amelyre kattintva a Megrendelő kiválaszthatja az előre fizetéses fizetési módot (bankkártya vagy banki átutalás). Amennyiben a Megrendelő nem kíván másik fizetési módot választani, azt a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Megrendelő visszavonta a megrendelését.

   

  (9) A Felek között a fentiek szerint létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató tárol, és a Megrendelő erre irányuló kérése esetén – amelyet a 06 70 / 220-2091 (H-P: 9-16) telefonszámon jelezhet- nyomtatott formában a Megrendelő rendelkezésére bocsát. A szerződéskötés nyelve: magyar.

  (10) A megrendelések feldolgozása munkanapokon (H-P) 9.00 órától 16.00 óráig történik. A hétköznap 16.00 óra után, valamint a hétvégén, vagy ünnepnapon feladott megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

  (11) A díj beérkezését követően a Szolgáltató külön e-mailben értesíti a Megrendelőt arról, ha megkezdi a termék legyártását.

  3.3  Fizetési módok

  (1) A Portálon történő megrendelés esetén a Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat azzal, hogy 15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint feletti összegű megrendelés esetén kizárólag előre fizetésre van lehetőség.

  a.)     Utánvét: készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés a futár részére

  b.)     banki átutalás

  c.)      bankkártyás fizetéssel (Simple/ PayPal/ Barion/Stripe)

  (2) Utánvét esetén a Megrendelő a fizetendő vételárat az áru átvételekor, számla ellenében, készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján, magyar forintban egy összegben köteles megfizetni a Szolgáltató megbízásából eljáró futárnak. Bizonyos termékek esetében – a magas alapanyag-, és/vagy előállítási költségek miatt- a Megrendelő nem választhatja az utánvétes fizetést.  Amennyiben a Megrendelő korábban már úgy rendelt terméket a Portálon, hogy azt a kiszállítás során az átvételt megtagadta, vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötni vagy a megrendelés teljesítését megtagadhatja.

  (3) Banki átutalás fizetési mód választása esetén a megrendelés visszaigazolásáról a Szolgáltató által Megrendelő részére küldött elektronikus levél tartalmazza az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat, úgymint a Szolgáltató bankszámlaszáma és a megrendelés azonosítója, amelyet az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában kell feltüntetni. A megrendelt termék kiszállítására a vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor. Amennyiben a Megrendelő jelzi az erre vonatkozó igényét, úgy a Szolgáltató külön díjbekérőt küld a visszaigazolással egyidejűleg.

  (4) Bankkártyás fizetés választása esetén a Megrendelő a Simple online fizetési rendszeren keresztül fizetheti meg. A „Fizetés” gomb megnyomásával a felület átirányítja a Felhasználót a Simple oldalára, ahol a Felhasználó bankkártya adatainak megadását követően teljesíti a fizetést. A Simple rendszerről bővebb információ a https://www.simple.hu/fooldal/ címen található.

  Bankkártyás fizetés esetén a megrendelés adatai megadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint harmadik fél részére, melyre tekintettel a Megrendelőnek a fizetés előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot:

  Elfogadom, hogy a https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatkezelő részére.

  A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

  Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

  A Megrendelő a „Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

  (5) PayPal fizetés választása esetén a Megrendelő a PayPal online fizetési rendszeren keresztül fizetheti meg. A „Fizetés” gomb megnyomásával a felület átirányítja a Megrendelőt a PayPal oldalára, ahol a Megrendelő az adatainak megadását követően teljesíti a fizetést. A PayPal rendszerről bővebb információ a hhttps://www.paypal.com/hu/home címen található. Adatkezelési tájékoztató: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

  Amennyiben a Megrendelő a PayPal bankkártyás fizetési módot választ, a Szolgáltató a megrendelés adatait megadja a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.l , mint harmadik fél részére, melyre tekintettel a Megrendelőnek a fizetés előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot.

  Elfogadom, hogy a https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.l felé, mint adatkezelő részére.

  A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

  Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

  A Megrendelő a „Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

   (7) BARION Bankkártyás fizetés választása esetén, a Megrendelő a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerén keresztül fizetheti meg, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Ezen fizetési mód esetén a Barion rendszerébe irányítjuk át a Megrendelőt. Ott használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz. Bővebb információ: https://barion.com

  Amennyiben a Megrendelő a BARION bankkártyás fizetési módot választ, a Szolgáltató a megrendelés adatait megadja a Barion Payment Zrt., mint harmadik fél részére, melyre tekintettel a Megrendelőnek a fizetés előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot.

   

  Elfogadom, hogy a https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Info sétány 1.), mint adatkezelő részére.

  A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

  Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

  A Megrendelő a „Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

   (8) Stripe bankkártyás fizetés választása esetén a Megrendelő a Stripe online fizetési rendszeren keresztül fizetheti meg. A „Fizetés” gomb megnyomásával a felület átirányítja a Felhasználót a Stripe oldalára, ahol a Megrendelő az adatainak megadását követően teljesíti a fizetést. A Stripe rendszerről bővebb információ  a hhttps://www.stripe.com címen található.

  A Stripe üzemeltetője és nyújtója a Stripe, Inc. (Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA; Elérhetőség: support@stripe.com)

   

  Stripe fizetés választása esetén a megrendelés adatai megadásra kerülnek a Stripe üzemeltetője, mint harmadik fél részére, melyre tekintettel a Megrendelőnek a fizetés előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot:

   

  Elfogadom, hogy a https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Stripe Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), mint adatkezelő részére.

  A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

  Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

  A Megrendelő a „Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

  (6) A Szolgáltató a Megrendelő által megfizetett összegről minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre. A Megrendelő visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formában történő kiállításához. A Szolgáltató a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

  1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

  (1) A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt terméket szállítmányozó cég igénybevételével szállítja ki a Megrendelő által megadott, és Szolgáltató által visszaigazolt szállítási címre.

  A Szolgáltató az alábbi partnerekkel áll szerződéses kapcsolatban:

   

   Név: Packeta Hungary Kft

  Székhely: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 6/54.

  Levelezési cím: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 6/54

  Ügyfélszolgálat

  Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 60.

  Postacím: 1139 Budapest, Teve u. 60.

  E-mail: info@csomagkuldo.hu

  Telefon: 06 1 400 8806

   

  Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

  Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

  Telefon: 06 29 88 66 70

  E-mail: info@gls-hungary.com

   

  Név.: Foxpost Zrt.

  Székhely: 3300 Eger, Pacsirta u. 35/A
  Telefon: 06-1-999-0-369

   

  Név: MPL, Magyar Posta Zrt.

  Székhely:  Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

  Telefon: 06 1 767 8282

  Email: ugyfelszolgalat@posta.hu

   

   (2) A szállítási díjat minden esetben a Megrendelő viseli. Amennyiben a Megrendelő hibájából nem kerülhet sor a kézbesítésre – így különösen, ha a Megrendelő rossz szállítási címet adott meg, vagy nem tartózkodik otthon a szállítás időpontjában, vagy utánvét esetén nem tudja kifizetni a vételárat- úgy köteles megtéríteni Szolgáltató részére az ismételt kiszállítás díját.

  (3) A termékek a megrendeléstől számítva átlagosan 1-6 munkanapon belül rendelkezésre állnak, ezt követően adja át azokat a Szolgáltató a szállítmányozó cégnek.  Amennyiben a termék a megrendelést követő legkésőbb 6. munkanapon sem kerül feladásra, erről a Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben értesíti, amely esetben a Megrendelő döntése szerint megvárhatja az esedékes szállítást, vagy következmények nélkül lemondhatja a megrendelést. A megrendelés lemondása esetén, amennyiben a Megrendelő a termék árát átutalás útján már megfizette, a Szolgáltató haladéktalanul visszautalja az összeget a Megrendelő részére.

  A termék feladásának megtörténtéről a Szolgáltató emailben értesíti a Megrendelőt, amely e-mail tartalmazza a küldemény azonosító számát is. A termék érkezése az email elküldését követő munkanapon várható. A kézbesítés munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között történik, a tényleges szállítási határidőt a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

  (6) Szolgáltató a megrendelt termékek házhozszállítását csak Magyarország területén belül vállalja.

  (7) Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét az átvételkor ellenőrizni. A szállítólevél aláírásával a Megrendelő elismeri a csomagolás sértetlenségét, a teljesítés tényét, helyét és időpontját, amely esetben a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el.

  Ha a Megrendelő az átvételkor a csomagoláson bármilyen sérülést tapasztal, jogosult megtagadni az átvételt, mely esetben az átvétel megtagadásának tényét és annak indokait a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelő aláírásával. 

  (8) Az aktuális szállítási költségek a https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon az információ fül alatt találhatók meg.

  (9) Expressz kiszállítás
  GLS expressz szállítás esetén a munkanapokon 15:00 óráig elküldött és kifizetett megrendelések a következő munkanapon a futárszolgálatnak átadásra kerülnek. Ha pedig a megrendelés leadására nem munkanapon, hanem pénteken 15:00 óra után hétvégén vagy ünnepnapokon kerül sor, úgy megrendelés az azt következő második munkanapon átadásra kerül a futárszolgálatnak, amely az átadástól számított egy munkanapon belül kiszállítja a rendelést.

  (10) Alternatív szállítási módként választható a FOXPOST csomagautomatába történő szállítás is. Ennél a szállítási módnál csak előrefizetéssel (átutalás, bankkártya) lehet fizetni. 

   

   

  1. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29 §-a alapján a Megrendelőt nem illeti meg a rendelet 20. §-ában biztosított elállás és felmondás joga, tekintettel arra, hogy a Portálon kizárólag olyan nem előre gyártott termékek rendelhetőek meg, amelyek a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére kerülnek előállításra, vagy egyértelműen a Megrendelő személyére szabottak.

   

  • A Szolgáltató ugyanakkor elállási lehetőséget a Megrendelő számára a termék legyártásának megkezdéséig. A Megrendelő ezen elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amelyet az alábbi elérhetőségek valamelyikére juttathat el: Elállási nyilatkozat letöltése.

  E-mail: info@falmatrica-lakasdekor.hu

  • A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben a megrendelt terméket – anélkül, hogy a legyártás előtt elállási szándékát közölné – nem veszi át, úgy azzal szerződésszegést követ el. Az átvétel megtagadása vagy elmulasztása nem minősül elállásnak, melyre tekintettel a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy – tekintettel arra, hogy a Megrendelő egyedi igényei szerint legyártott termékről van szó- a Szolgáltató nem köteles a Megrendelő által már megfizetett vételárat visszatéríteni, utánvétes megrendelés esetén pedig a Szolgáltató jogosult a (a szállítási költséget is magában foglaló) vételárnak megfelelő összeget meghiúsulási kötbér címén kiszámlázni a Megrendelő felé. A fentieken túlmenően a Szolgáltató kártérítésként követelheti a Megrendelőtől a szerződésszegés következtében felmerült egyéb költségek (pl: visszaszállítás költsége) megtérítését.

   

  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelő korábban nem vette át az utánvéttel megrendelt terméket, akkor tőle előre utalást kérjen a következő megrendelésénél arra hivatkozva, hogy volt már korábban nem teljesült vásárlása.
  • A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a Megrendelők részéről az átvétel megtagadásával/lemulasztásával meghiúsított utánvétes szállítások számának csökkentése érdekében a Szolgáltató igénybe veszi az Utánvét Ellenőr szolgáltatást. A szolgáltatásról bővebb információk a utanvet-ellenor.hu oldalon találhatók. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Utánvét Ellenőr rendszerében végzett lekérdezés eredményétől függően a Szolgáltató megtagadhatja az utánvétes fizetési mód választását.
  1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

  6.1 Kellékszavatosság

  (1) Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  (2) Megrendelő - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  1. a)       Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  2. b)       Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Tekintettel arra, hogy a Felek közötti szerződés tárgya ingó dolog adásvétele, a Megrendelő a Ptk. 6:159. § (2a) bekezdése értelmében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

   

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

   

  (3) Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  (4) Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  (5) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  6.2 Termékszavatosság

  (1) Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő - választása szerint – a 6.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  (2) Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  (3) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  (4) Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  (5) Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

  (6) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  1. a)       a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. b)       a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  3. c)       a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  (7) A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   

  6.3 Jótállás

  (1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás időtartama:

  1. a) A 10.000 forintot el nem érő árú fogyasztási cikkre nem vonatkozik jótállási kötelezettség.
  2. b) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

  A jótállási idő kezdetének időpontja a termék fogyasztó részére történő átadásának a napja.

  A jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül a gyártó önkéntes jótállást is vállalhat, melyet akár többletfeltételhez is köthet. Kérjük, az önkéntes jótállás feltételeiről minden esetben körültekintően tájékozódjanak a gyártó elérhetőségein!
  (270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet)


  (2) A hivatkozott Kormányrendelet értelmében a jótállásra köteles vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a fogyasztó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  6.4 Felelősség kizárása

  (1)  A falmatricákat érdemes a dekorálás előtt legfeljebb 2-3 nappal megrendelni az optimális tapadás érdekében Vevő tudomásul veszi, hogy a falmatricát a kézhezvételtől számított 2-3 napon belül fel kell ragasztani, mivel az idő múlásával gyengül az applikáló fólia tapadása. Mindezekre tekintettel Eladó nem vállal felelősséget az applikáló fólia gyengüléséből származó hibákért 2-3 napon túl történő felragasztás esetén.

  (2) Falmatrica vásárlás esetén az eladó nem vállal felelősséget a károkért, amelyek a következő okokból adódnak:

  1. A festés minősége nem megfelelő, vagyis nem volt lekaparva az előző festék rendesen vagy nem volt kellő alapozás a festés és glettelés előtt.
  2. A transzferfóliát nem kellő óvatossággal volt lehúzva a falról.
  3. A festés nagyon friss volt és nem száradt meg rendesen.
  4. A festés kivitelezése bármilyen módon megkérdőjelezhető.
  1. Vevő nem vette figyelembe a webáruházban értékesített dekorációkról szóló fontos információkat, melyek az alábbiak:
  • A falmatricák MESZELT, POROS FALRA NEM tapadnak fel.
  • Falfelület esetében csak beltéri festékkel festett felületre ragadnak a minták.
  • Pergő, nedves, laza állagú felületre a falmatrica nem tapad.
  • Az átlátszó applikáló fólia a nem megfelelő falfelülethez hozzátapad és leszedi,  az  is  előfordulhat,  hogy  a  falmatrica  sem  tapad fel megfelelően! Például a glettelt (és csiszolt, de nem tisztított), nem mélyalapozott falak esetében a festék alatt porréteg van, ezért a falat helyenként leszedheti az applikáló fólia.
  • Frissen festett falak dekorálásánál érdemes körülbelül másfél-két hetet várni a teljes kiszáradásig, így elkerülhető, hogy a későbbi eltávolításnál a festés megsérüljön. A frissen festett falat is portalanítani kell, hogy a matrica megfelelően odatapadjon! 
  • Ha a festés Platinummal történt, akkor a Platinumhoz kapható selyemfényű fedőréteg felvitele ajánlott, mert ezzel éri el a festék a megfelelő keménységet, hogy falmatrica, faltetoválás ragasztása után az átlátszó fólia eltávolítása során az ne szedje le a festéket a falról. Ha nincs a fal lekezelve a fedőréteggel, nagyobb a valószínűsége, hogy a festés megsérül. 
  • Nagyobb minták felrakását célszerű legalább ketten végezni.
  • A matrica szakszerűtlen szétválasztása (hordozó rétegről az átvivő fóliára) miatti minta szakadásáért felelőséget nem tudunk vállalni.
  • Régebben festett elkoszolódott, elzsírosodott falra a matrica nem tapad megdelelően
  • A falfelületet minden esetben törölközővel vagy tiszta ruhaanyaggal ALAPOSAN MEG KELL TISZTÍTANI a dekorálás előtt!
  • Akkor is meg kell tisztítani a felületet, ha a falfelület nem régen lett festve.
  • Minden más felület esetén is meg kell tisztítani a dekorálás előtt a dekorálandó részt a jó feltapadás érdekében.
  • A felragasztást követő 24 órában ügyelni kell arra, hogy a hőmérséklet a helyiségben jelentősen ne változzon.
  • Amennyiben nem jó színt, méretet, megfelelő tájolású matricát rendeltél. Nem megfelelően tájékozódtál vásárlás előtt. Nem tudod felragasztani.

  Szakszerűtlenül előkezelt vagy vizesedett falakról a festék a gyenge feltapadás következtében leválhat, elkoszolódott, elzsírosodott falhoz nem tapadhat. Sajnos erre semmilyen garanciát nem tudunk vállalni.

  A nem alaposan tisztított, esetleg régebben festett, elkoszolódott, elzsírosodott felületről leváló, nem tapadó matrica miatt nem tudunk felelősséget vállalni.

  Hibás felhelyezés miatt, illetve a felhelyezéssel összefüggésben keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk.  

  1. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

  (1) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

  1. SZERZŐI JOGOK

  (1)  A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

  (2)    A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

  (3)  A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) - különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása  a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

  1. PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  (1) A Megrendelő a termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  Levelezési cím: Bayerné Takács Ildikó e.v., 7783 Majs Táncsics M. u. 384.

  Telefonszám:    06-70-220-2091 (H-P: 9.00-16.00 óráig) 
  E-mail:               info@falmatrica-lakasdekor.hu  

  (2) A telefonon tett szóbeli panaszt a Szolgáltató azonosítószámmal látja el, amelyet köteles közölni a  panaszos Megrendelővel. A telefonon tett szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát megküldi a panaszos részére. 

  (3) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató tett-e a általános alávetési nyilatkozatot.

  (4) Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

  A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok 

  (5) A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A Megrendelő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra a Megrendelő erre irányuló kérelme alapján az előbbiek szerint illetékes testület helyett a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

  A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  A békéltető testület – kivéve, ha a Megrendelő nem kér személyes meghallgatást – a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).

  Békéltető testület neve

  Békéltető testület székhelye

  Illetékességi terület

  Budapesti Békéltető Testület

  Telefon:

  (1) 488-2131,

  (1) 488-2186 (fax)

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Budapest

  Baranya Vármegyei Békéltető Testület

  Telefon: (72) 507-154,

  (20) 283-3422

  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

  7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

  Baranya vármegye,

  Somogy vármegye,

  Tolna vármegye

  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
  Békéltető Testület

  Telefon: (46) 501-091 (új ügyek),

  (46) 501-871 (folyamatban levő ügyek)

  E-mail: bekeltetes @bokik.hu

  3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
  Heves vármegye,
  Nógrád vármegye

  Csongrád-Csanád Vármegyei
  Békéltető Testület

  Telefon: (62) 554-250/118 mellék

  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

   

  Békés vármegye,
  Bács-Kiskun vármegye,
  Csongrád-Csanád vármegye

  Fejér Vármegyei Békéltető Testület

  Telefon: (22) 510-310

  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

  8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

  Fejér vármegye,
  Komárom-Esztergom vármegye,
  Veszprém vármegye

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei
  Békéltető Testület

  Telefon: (96) 520-217

  E-mail:bekeltetotestulet@gymskik.hu

  9021 Győr, Szent István út 10/a.

  Győr-Moson-Sopron vármegye,
  Vas vármegye,
  Zala vármegye

  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

  Telefon: (52) 500-710, (52) 500-735

  E-mail: bekelteto@hbkik.hu

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
  Hajdú-Bihar vármegye,
  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

  Pest Vármegyei Békéltető Testület

  Telefon: (1) 269-0703

  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

  1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

   

  Pest vármegye

  (6) Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni.

  (7) Online vitarendezési platform

  Az Európai Bizottság új platformot indított, mely a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését.

  Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

  https://webgate.ec.europa.eu/odr

  Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a megadott linkre kattintva három egyszerű lépésben töltheti ki a Megrendelő a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják.

  1. HÍRLEVÉL

  (1) Szolgáltató a Portál látogatói számára lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

  (2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

  (3)  A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozó felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.

  (4) A hírlevélre feliratkozó személy az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

  (5) A hírlevélre feliratkozott felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli az érintett személy adatait.

  A visszavonó nyilatkozatot megtehető a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  (1) A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.

  Adatkezelési tájékoztató

                                                                                  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

                                                                                                2024-01-02

  1. Általános rendelkezések

   

  (1) A https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon elérhető Portálon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során, mint adatkezelők, a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján járunk el.

  Ön a Portálra történő regisztrációval, és a Portál használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

   

  Adatkezelő a jelen Szabályzat tekintetében:

  1. Adatkezelő neve: Bayerné Takács Ildikó e.v.
  2. Székhelye: 7783 Majs, Táncsics M. u. 384.
  3. Postacíme: ua.
  4. Elektronikus (e-mail) cím: info@falmatrica-lakasdekor.hu
  5. Cégjegyzék száma/Egyéni vállalkozó nyilvántartási sz.: 35072099
  6. Adószáma: 66447139-1-22

   

   

  (2)  A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

   

  (3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

   

  1. Jogszabályi háttér

   

  Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

   

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.”)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)

   

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

   

  1. Az adatkezelés jogalapja

   

  Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön hozzájárulása alapján, illetőleg

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése, valamint
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.)-c.) pontjai

  alapján kezeljük.

   

  1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

   

  Felhasználók azonosítása, regisztrációs űrlapok:

  Az azonosítás érdekében az Ön által a regisztráció során megadott alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyeknek megadása kötelező, ezen adatok megadása nélkül a regisztráció nem valósul meg:

  • Vezeték-, és keresztnév
  • Értesítési telefonszám
  • e-mail cím (ez lesz a bejelentkezéshez szükséges megrendelőnév)

  Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása, valamint személyre szabott kiszolgálása, a szerződés teljesítése

  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

  Az adatkezelés időtartama: a szerződésből eredő igények elévülésének időtartama, azaz 5 év.

   

  Értesítések küldése

  Nem reklám célból küldünk ki Önnek üzenetet a regisztráció során megadott e-mail címére:

  • a regisztráció, a megrendelés visszaigazolása céljából
  • az Ön külön kérésére kiállított elektronikus díjbekérő megküldése céljából a banki átutalással történő fizetési mód választása esetén
  • az Ön által megrendelt termék legyártásának megkezdéséről szóló értesítés megküldése céljából

  Ha Ön nem adott hozzájárulást ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, akkor az ilyen, nem reklám célú e-mail sem tartalmazhat reklámot.

  Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a szerződés teljesítése

  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

   

  Megrendelések érvényesítése, szállítás és számlázás:

  A regisztráció során megadott adatokon túlmenően az alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a megrendelt terméket eljuttassuk az Ön részére:

  • számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)
  • szállítási cím
  • megrendelés száma

  Az adatkezelés célja: a megrendelés és a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, valamint az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása.

  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

  Az adatkezelés időtartama: A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tároljuk.

  A számlázással kapcsolatos adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeljük.

   

  Hírlevél szolgáltatás:

  A Portálon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a Portálon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.

  A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:

  • teljes név
  • e-mail cím

  Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatos tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

  Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.

  A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

  • a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
  • levelezési címünkre küldött levélben

  Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása  alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

  Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

   

  Direkt marketing, promóció:

  Amennyiben Ön regisztrált Felhasználó, bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásairól, speciális ajánlatainkról.

  Kizárólag akkor küldünk az Ön részére promóciós levelet, ha a Portálon található menüpontban kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön részére promóciós levelet küldjünk.

  Amennyiben a továbbiakban nem kíván promóciós levelet kapni, bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat.

  A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

  • a promóciós levélben található leiratkozó linkre kattintva
  • az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

  Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  Az adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés

  Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

  Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. 

  Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

  Milyen cookie-kat használunk?

  Vannak olyan cookie-k, amelyeket mindenképpen tárolnunk kell, mert ezek nélkül a Portál nem tud működni. Ezek az ún. technikailag szükséges sütik. Ezeket a sütiket az Ön engedélye nélkül is jogosultak vagyunk használni.

  • az Ön által rögzített adatokat tároló sütik: A böngésző bezárásával ezek a cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépről.  Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépének azonosítására szolgálnak, személyére vonatkozó információt nem tárolnak.
  • hitelesítési munkamenet-sütik: azt a célt szolgálják, hogy bejelentkezést követően azonosítani tudjuk a felhasználókat, így biztosítani tudjuk a felhasználók hozzáférését a személyes oldalakhoz, és ezek a sütik biztosítják azt az Ön számára, hogy a navigáció közben ne keljen minden egyes kattintás után újra és újra bejelentkeznie.
  • felhasználóközpontú biztonsági sütik: Olyan sütik, amelyeket a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának erősítésére vonatkozó konkrét feladatokra terveztek. Ilyenek például azok a sütik, amelyeket a weboldalra történő ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletek felderítésére használnak, vagy egyéb hasonló mechanizmusok, amelyeket a bejelentkezési rendszer visszaélésekkel szemben védelme céljából alakítottak ki. Bár a bejelentkezési sütiket rendszerint úgy állítják be, hogy a munkamenet végén (a böngészőprogramból történő kilépéskor) lejárjanak, a biztonsági sütik várható lejárati ideje hosszabb, hogy elérhessék biztonsági céljukat.
  • felhasználói felület testreszabását segítő sütiket arra használjuk, hogy weboldalakon keresztül tároljuk a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például felhasználónévhez. (Például a kívánt nyelvre vonatkozó sütik, a lekérdezésekkor a találatok kívánt megjelenítési formájára vonatkozó sütik).

   

  Vannak olyan sütik, amelyeket kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása esetén használhatunk. Ezek az alábbiak:

  • Cookie-k a teljesítmény növeléséhez:Adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a Portált. Google Analytics cookie-kat alkalmazunk, hogy minél jobban megértsük felhasználóink viselkedését, jellemzőit: mely aloldalakat, milyen rendszerességgel és mennyi időre látogattak meg. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.
  • Funkcionális cookie-k: Lehetővé teszik, hogy a Portál emlékezzen az Ön korábbi beállításaira ezáltal nyújtva minél magasabb színvonalú, személyre szabott szolgáltatást. Olyan személyes adatokat is tartalmazhat, amelyeket Ön adott meg az oldalunkon.
  • Célzott cookie-k: Lehetővé teszik, hogy célzott, releváns hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára. Továbbá ezek a cookie-k teszik lehetővé a közösségi oldalakhoz történő csatlakozást is. Csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.

  Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. A települt cookie segít abban, hogy a szolgáltatásainkkal kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebookon. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

  Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

  Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

  Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

   

   Közösségi bővítmények (Facebook) használata

  A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook részére történő továbbításához.

  Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebookra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja.

  Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

  • amikor Ön a Portálon böngészi, a beépülő modulokon keresztül közvetlen adatkapcsolat épül fel az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP-címéről meglátogatták ezt a Portált. Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat (pl. rákattint a Tetszik vagy a Megosztás gombra, Hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor ezáltal a Portál érintett tartalmai összekapcsolásra kerülnek az Ön Facebook-profiljával. Ilyenkor a Facebook a Portálon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön Facebook felhasználói fiókjához


  Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amely az alábbi linken érhető el:

  https://www.facebook.com/policy.php

   

  Naplóállományok (logfile-ok)

  A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

  - az Ön számítógépének dinamikus IP-címe

  - az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa

  - az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása

  - az aktivitás időpontja

   

  Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

  A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke

  Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 90 nap

  Érdekmérlegelési tesztet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján végzett adatkezelésre tekintettel elvégeztük és annak eredményeként megállapítható, hogy az Adatkezelő jogos érdekével szemben az Ön, mint érintett érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az Ön, mint érintett magánszféráját.

   

   

  Fényképes ajándéktárgyak

  Amennyiben Ön saját fényképpel ellátott terméket rendel meg, a fénykép rendelkezésünkre bocsátásával hozzájárul ahhoz, hogy azt a megrendelés teljesítés céljából felhasználjuk. A termék elkészítését követően haladéktalanul gondoskodunk a fénykép végleges törléséről.

  A fénykép átadásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fénykép, illetve annak a részünkre történő átadása és a terméken történő elhelyezése harmadik személy jogát - ideértve különösen a szerzői jogot, valamint személyhez fűződő jogokat- nem sérti.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása

  Az adatkezelés célja: az Ön által leadott megrendelés teljesítése

  Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítését követően indokolatlan késedelem nélkül töröljük/megsemmisítjük a fényképet, illetve az arról esetlegesen rendelkezésre álló másolatokat is.

   

  Bankkártyás fizetés

  Simple

  Simple fizetés választása esetén a bankkártyás fizetése a Simple online fizetési rendszeren keresztül valósul meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a Simple oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival. A Simple rendszerről bővebb információ a https://www.simple.hu/fooldal/ címen található. Adatkezelési tájékoztató: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

  Bankkártyás fizetés esetén a megrendelés adatai megadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint harmadik fél részére, melyre tekintettel Önnek a fizetés előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot:

  Elfogadom, hogy a https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatkezelő részére.

  A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

  Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

  BARION

  BARION fizetés választása esetén a bankkártyás fizetése a BARION Payment Zrt. online fizetési rendszeren keresztül valósul meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a BARION oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival. A BARION rendszerről bővebb információ a https://barion.com címen található.

  Amennyiben Ön a BARION bankkártyás fizetési módot választ, az Ön megrendelésének adatai a Barion Payment Zrt., mint harmadik fél részére megadásra kerülnek, melyre tekintettel a Önnek a fizetés előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot.

  Elfogadom, hogy a https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Info sétány 1.), mint adatkezelő részére.

  A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

  Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

   

  PayPal

  PayPal fizetés választása esetén a bankkártyás fizetés a PayPal online fizetési rendszeren keresztül valósul meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a PayPal oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival.. A PayPal rendszerről bővebb információ a hhttps://www.paypal.com/hu/home címen található.

  Adattovábbítási nyilatkozat:

  Amennyiben a PayPal bankkártyás fizetési módot választ, az Ön megrendelésének adatai a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.l , mint harmadik fél részére megadásra kerülnek, melyre tekintettel Önnek a fizetés előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot.

  Elfogadom, hogy a https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.l felé, mint adatkezelő részére.

  A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

  Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

  Stripe

  Stripe fizetés választása esetén a bankkártyás fizetése a Stripe online fizetési rendszerén keresztül valósul meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a Stripe fizetési oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival.

  Amint Ön átlép a Stripe alkalmazásba, úgy az ott megadott, a bankkártyás fizetéshez szükséges személyes adatok tekintetében a Stripe Inc. önálló adatkezelőnek minősül. A bankkártyás fizetés során mi adatfeldolgozást, adatgyűjtést, egyéb adatkezelési tevékenységet nem végzünk, e személyes adatokhoz nem férünk hozzá.

  További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal):  https://stripe.com/en-hu/privacy 

  A Stripe üzemeltetője és nyújtója a Stripe, Inc. (Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA; Elérhetőség: support@stripe.com)

  Adattovábbítási nyilatkozat:

  Amennyiben bankkártyás fizetési módot használ az Ön megrendelésének az adatai a Stripe Inc., mint harmadik fél részére megadásra kerülnek, melyre tekintettel Önnek a fizetés elindítása előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot.

   

  Elfogadom, hogy a https://falmatrica-lakasdekor.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Stripe Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), mint adatkezelő részére.

  A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

  Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

   

  UTÁNVÉT ELLENŐR szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési műveletek

  Az Utánvét Ellenőr egy olyan szolgáltatás, melynek célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon kapjanak jelzést arról, hogy az általuk az utanvet-ellenor.hu weboldalon lekérdezett, potenciális vásárló ügyfelük számára mely fizetési módok legyenek elérhetőek a szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkeztének elkerülése vagy azok minimalizálása érdekében.

  A fentiekben leírtak biztosítására az Utánvét Ellenőr az Utánvét Ellenőr szolgáltatáson keresztül automatizált módon értesül az egyes megrendelések kimeneteléről, melyet az általunk, mint adatkezelők által biztosított, e-mailből SHA256 algoritmussal készített hashsel együtt (a továbbiakban "visszajelzés") egy központi adatbázisban eltárol. Az Utánvét ellenőr szolgáltatást igénybe vevői (jellemzően webáruházak) erre a hashre lekérdezést indítva juthatnak hozzá az adott hashhez tartozó mutatószámhoz, melyből következtetést tudnak levonni az adott e-mail cím és így az adott vásárló megbízhatóságáról. 

  Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás célja a vásárló vevők által szerződésszegéssel okozott károk megelőzése, amely segít a webáruházaknak abban, hogy csökkenjen az utánvétes vásárlásokkal át nem vett csomagok száma.

  A rendelési folyamat során Ön által megadott e-mail címet felismerhetetlenre alakítjuk (hasheljük), majd lekérdezést hajtunk végre az Utánvét Ellenőr a rendszerben arra nézve, hogy ez a hash milyen “reputációval” rendelkezik, és a lekérdezés eredményétől függően kizárhatjuk az utánvétes fizetési mód választását.

  A továbbított adatok: az Ön által a megrendeléshez megadott e-mail cím hash-elve (felismerhetetlenné alakított formában)

  Az adattovábbítás címzettje:

  Utánvét Ellenőr Kft.

  Adószám: 32393640-2-14

  Cégjegyzékszám: 14-09-320385

  Székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.

  E-mail: hello@utanvet-ellenor.hu

  Web: https://utanvet-ellenor.hu

  Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelőnek a megrendelők által szerződésszegéssel (utánvétes termék átvételének megtagadása) okozott károk megelőzése jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

  Érdekmérlegelési tesztet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján végzett adatkezelésre tekintettel elvégeztük és annak eredményeként megállapítható, hogy az Adatkezelő jogos érdekével szemben az Ön, mint érintett érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az Ön, mint érintett magánszféráját.

  Az Utánvét Ellenőr Kft. által végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót az alábbi oldalon találja:

  https://utanvet-ellenor.hu/adatkezelesi-tajekoztato

   

   (3) Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.

  Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

  Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

  (4) Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

   

   

  1. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:
  • A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

  A Portál használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.

   

  • A Portálon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet és címet, valamint a telefonszámot). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.

   

  Szállítást végző partnerek:

  Név: Foxpost Zrt.

  Székhely: 300 Eger, Pacsirta u. 35/A.

  Telefon: 06 1 999 0 369

  E-mail: info@foxpost.hu

   

  Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

  Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

  Telefon: 06 29 88 66 70

  E-mail: info@gls-hungary.com

   

  Név: Packeta Hungary Kft

  Székhely: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 6/54.

  Levelezési cím: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 6/54

  Ügyfélszolgálat

  Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 60.

  Postacím: 1139 Budapest, Teve u. 60.

  E-mail: info@csomagkuldo.hu

  Telefon: 06 1 400 8806

  Név.: Foxpost Zrt.

  Székhely: 3300 Eger, Pacsirta u. 35/A
  Telefon: 06-1-999-0-369

   

  Név: MPL Magyar Posta Zrt.

  Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

  Telefon: 06 1 767 8282

   Email: ugyfelszolgalat@posta.hu

    

  • Szerverszolgáltató:

  Név: Unas Online Kft.

  Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  Telefonszáma: 99/200-200

  E-mail címe: unas@unas.hu

   

  • A számlák kezelésével külön könyvelőt bízunk meg, akinek a részére kizárólag a számlázással kapcsolatos adatok/ a számlában szereplő kerülnek átadásra

  neve:Batáriné Osztrogonácz Judit

  címe: 7624 Pécs, Radnics u. 7.

  Telefonszáma.: 0630/237-2483

   

  Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

   

   

  1. A személyes adatok megismerésére jogosultak:

  Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

   

  Az Ön által a Portál használata (regisztráció/megrendelés/hírlevélre feliratkozás) során megadott adatokat a szerverszolgáltató – SSL titkosítással védett- szerverén tároljuk és a Portál Admin Felületén keresztül lehet hozzáférni az adatokhoz.. Az Admin Felület jelszóval védett, és ahhoz kizárólag a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt Adatkezelő rendelkezik hozzáférési jogosultsággal.

   

  1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

   

  (1)  Bármikor kérelmezheti, hogy

  1. a) adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
  2. b) helyesbítsük a személyes adatait, valamint
  3. c) töröljük vagy zároljuk a személyes adatait (a kötelező adatkezelés kivételével).

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítésére irányuló kérelmét az  info@falmatrica-lakasdekor.hu e-mail címre küldheti el.

  7.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog

  (1)  Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban- ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

   

  (2) A tájékoztatás díjmentes. Ha  azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel:

  1. a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
  2. b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terheli.

   

  7.2 Törléshez való jog

  (1) Kötelesek vagyunk törölni a személyes adatot, ha

  1. a) kezelése jogellenes;
  2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. e) az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

   

  (4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   

  7.3 Hozzáféréshez való jog

  (1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

  1. az adatkezelés célja
  2. az érintett személyes adatok kategóriái
  3. azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre
  4. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának szempontjai
  5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

   

  (2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

   

  7.4 A helyesbítéshez való jog

  (1) Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

   

  (2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

   

  7.5 Tiltakozáshoz való jog

  (1) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

   

  (2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.

  Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   

  Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

   

  7.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

  (1) Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

   

  (2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   

  7.7. Adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

   

  Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

   Az Ön jelen 7. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

   

  1. Jogorvoslati lehetőségek

   

  Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

   

  a.) közvetlenül hozzánk, mint Adatkezelőhöz:

  Levelezési cím: Bayerné Takács Ildikó e.v. (7783 Majs, Táncsics M. u. 384)

  Telefonszám: 0670/2202091
  E-mail:  info@falmatrica-lakasdekor.hu

   

  a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

  Telefon: +36 (30) 683-5969

  +36 (30) 549-6838

  +36 (1) 391 1400

  Telefax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   

  b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez.

  Jogi nyilatkozat

  Jogi Nyilatkozat

   

  A Lakás Dekor Shop internetes oldal (a továbbiakban: Portál) megnyitásával a Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

   

  I. Szerzői jogok

   

  (1)  A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

   

  (2)  Tilos a Portál tartalmának vagy tartalma bármely részének letöltése.

   

  (3)    A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

   

  (4)  A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) - különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása  a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

   

  II. Felelősség

   

  (1)  A Portál tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

   

  (2)   Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működéséért és ezen zavarok azonnali kijavításáért valamint a Portál vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességéért, azonban az ebből eredő károkért Szolgáltató felelősséggel nem vállal. Azok használata igénybe vevő saját kockázatára és felelősségére történik.

   

  (3)  Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az elkerülésükért, de nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek:

  -          a Portál használatából,

  -          használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából,

  -          vonal-, vagy rendszerhibából,

  -          információ továbbítás késedelméből,

  -           vírusból, vagy más rosszindulatú kódból, illetőleg az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében

  keletkeznek.

   

  (4) Szolgáltató nem vállal felelősséget a Portálon elhelyezett, külső –azaz harmadik fél által üzemeltetett- weboldalakra mutató linkek tartalmáért, elérhetőségéért vagy felhasználásáért

   

  III. Személyes adatok védelme

   

  (1)  Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

   

  (2)  Amennyiben a Portálon található egyes funkciók eléréséhez személyes adatok megadása szükséges, a Szolgáltató ezen adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítettek szerint kezeli.

  A Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságáról, így megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, jogosulatlan felhasználástól, illetve megváltoztatástól.

   

  (3)  Szolgáltató a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

   

  (4)  Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a Felhasználói információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

   

  (5)  Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépén. 

  Tájékoztató a cookie-k használatáról

  Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon cookie-kat használunk.

   

  Mi a cookie (azaz süti)?

   

  A cookie-k (sütik) kisméretű, szövegből és számból álló fájlok, amelyeket a böngészés során a weboldal kiszolgálója helyez el az Ön számítógépén. A cookie (süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas.

   

  Milyen célt szolgálnak a cookie-k?

   

  A cookie-k az Ön számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetőséget biztosítanak egyes adatainak lekérdezésére, az Ön internethasználatának nyomon követésére. A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet tudhassunk meg a weboldal látogatóinak információhasználati szokásairól, amely információkat a weboldal tartalmi és funkcionális fejlesztésére használunk, biztosítva a weboldal jobb használhatóságát. A cookie-k alapján meg tudjuk állapítani, hogy hányan látogatták meg a weboldalt, hány új látogató van, és a látogatók mely oldalakat nyitották meg.

   

  A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a Szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert. A Google Analitycs is cookie-kat használ.

  A cookie-k hazsnálatával a Google kiértékeli a weboldalunk használatát és jelentéseket készít a weboldalunkon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt számunkra.

  A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

  Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

   

  Az általunk használt cookie-k típusai

   

  1. Kötelező cookie-k: a weboldalon történő navigálást, illetve az oldal funkcióinak használatát teszik lehetővé.
  2. Funkcionális cookie-k: ezek teszik lehetővé a felhasználói beállítások tárolását (pl.: bejelentkezési adatok), megjegyzik az Ön korábbi választásait, ezáltal lehetővé teszik a weboldal használatának személyre szabását.
  3. Teljesítmény cookie-k: a weboldal fejlesztését szolgálják. Mérik, hogy hányan és milyen rendszerességgel használják a weboldalt, mely oldalakat látogatták meg a legtöbben

   

  A cookie-k használatának megtiltása

  A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordul, hogy nem tudja weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni

  GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

  Mit tegyek, ha nem lett jó a póló mérete?

  Mivel a megrendelések egyedileg készülnek, és ezek tovább értékesítése sajnos nem megoldható, így a termékek „cseréje" csak korlátozottan oldható meg. Ennek ellenére számunkra elsődleges szempont, hogy vásárlóink elégedettek legyenek, így ha szeretnéd a rendelésedet másik méretben kérni, akkor a pólónak az anyagárán (az üres termék áráért) el tudjuk készíteni újra, cserélni sajnos nem tudjuk. A rendelések lemondása emailen vagy telefonon keresztül történhet, a rendelés leadásától számított 24 órán belül, abban az esetben, amennyiben a rendelés gyártása nem kezdődőtt meg.

  Ehhez az szükséges, hogy felvedd ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az info@falmatrica-lakasdekor.hu címen, és minden további információt emailben megküldünk számodra.

  Van lehetőségem sztornózni vagy módosítani a rendelésem?

  Abban az esetben, ha a megrendelt póló gyártását még nem kezdtük el, minden további indoklás nélkül lemondhatod vagy módosíthatod. Ezt könnyedén leellenőrizheted, ha bejelentkezés után megnézed a rendelésed státuszát. A "feldolgozásra vár", a „megrendelésedet megkaptuk", és a „pénz megérkezett számlánkra"  státuszok esetén van erre lehetőséged.

  Ebben az esetben kérünk, hogy a változtatási igényeidet a rendelésed azonosítójával jelezd nekünk a 0670/2202091-es számon. Ezeket a módosításokat a már leadott rendelésnél a rendszerben nem fogod látni, mi rögzítjük, ezért is fontos, hogy felvedd velünk a kapcsolatot.

  Mit tegyek, ha hibás terméket kaptam kézhez?

  A gondos ellenőrzés ellenére ritkán előfordulhat, hogy hibás póló kerül kiszállításra. Ilyen esetekben, ha a minőségi hiányosságért a Lakás Dekor Shop a felelős, a termékeket minden további nélkül kicseréljük, vagy visszatérítjük a vételárat.

  Megkérünk, hogy értesítés nélkül ne küldj vissza pólót, előbb jelezd nekünk a hiba jellegét és a rendelés tranzakciószámát e-mail formájában az itt látható címen:  info@falmatrica-lakasdekor.hu   

  Reklamációt tehát emailben tudunk felvenni, és az alábbi adatokra lesz szükségünk: 

  • Név
  • Rendelésazonosító vagy számlaszám
  • Panasz rövid leírása
  • Mellékelt fotó a kész termékről. 
  • Ha a termék minőségi hiba miatt visszaküldésre kerül, az eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget ami nem több, mint a webáruházban találtható szállítási költség. Az ügyfél köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni. Ha a vevő által leírt hiba valóban fenáll, az eladó a szállítást követően megtéríti az ügyfél ebből adódó költségét.
  • Ha szavatosságot érintő hiányosság áll fenn, az ügyfél a törvényben meghatározott keretek között kérheti a hiány pótlását, az ár csökkentését vagy a szerződés felbontását.

   Mindig törekszünk rá, hogy megoldást találjunk a problémádra, így fordulj hozzánk bizalommal.

   

  Rendelkezem-e utólagos elállási joggal?

  A Lakás Dekor Shopnál készült termékek minden eseteben egyedileg, a fogyasztók igényei, kérései alapján készülnek, ezért más fogyasztónak nem értékesíthetők tovább. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. paragrafusa alapján: "A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak."

  A további problémák és félreértések elkerülése érdekében mindenkit megkérünk, rendelés leadása előtt, győződjetek meg a helyes méretekről és színekről.

  Mennyi idő alatt készül el a rendelésem?

  Az általános gyártási idő 2-5 munkanap, ezután adjuk át a futárszolgálatnak, attól függően, milyen átvételi módot választottál. A szállítási idő általában egy munkanap.

  Amennyiben kifutottál az időből, és sürgősen szükséged lenne a termékre, úgy igénybe veheted expressz szolgáltatásunkat:


  Expressz kiszállítás

  Expressz szállítás választása esetén, a 15 óráig leadott rendeléseket a következő munkanapon átadjuk a  futárszolgálatnak, melyet az azt követő munkanapon kézbesít a megadott címre. A szolgáltatás díja, a szállítási díjon felül, 1 000 Ft.

  Mit tegyek, ha nem kaptam a rendelésről visszaigazoló emailt?

  A rendelés leadását követően, pár percen belül kiküldünk egy rendelés-visszaigazoló emailt. Ha pár percen belül nem kapsz ilyen emailt, akkor valami probléma csúszott a rendelés leadásába. Elsőként ellenőrizd le, hogy helyesen adtad-e meg az emailcímedet. Ha mindent rendben találsz, akkor emailben (info@falmatrica-lakasdekor.hu ) vagy telefonon fordulj az ügyfélszolgálatunkhoz: +3670-220-2091

  Hol adhatok le rendelést?

  A weboldalunkon keresztül - ennek az átfutási ideje a leggyorsabb, így alapvetően ezt a formát javasoljuk.
  Telefonon sajnos nem áll módunkban felvenni rendelést.

  Webáruház készítés

  Figyelmeztetés