Új jelszó kérése
Kategóriák
Fizetési megoldás
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Ügyfélszolgálat

Tel.: 70/220-2091

Ajánlott partnerek

medenceshop

Japán traktorok, Idea Traktor Kft.

idea-traktor

mososzer

 

 

Tanúsítvány
SSL Certificate

Vásárlási feltételek

ÁSZF

A LAKÁS DEKOR SHOP WEBOLDALON

KERESZTÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

FELHASZNÁLÁSI-ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

Szolgáltató neve: Bayerné Takács Ildikó egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhely: 7783 Majs, Táncsics Mihály utca 384.
Szolgáltató egyéni vállalkozói igazolvány száma: 35072099
Szolgáltató adószáma: 66447139-1-22

 

(2) Szolgáltató elérhetősége:

 

E-mail: info@falmatrica-lakasdekor.hu
Telefon: 06/70-220-2091

2. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

 

(1) Szolgáltató a https://falmatrica-lakasdekor.hu weboldalon (a továbbiakban: Portál) keresztül elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi jelen Felhasználási –és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit elfogadó Megrendelő számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., továbbá a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

 

(2) A jövőben történő, felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Portál Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Megrendelők figyelmét felhívja.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Megrendelők értesítésével vagy anélkül. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Megrendelő vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt. 

 

(4) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, és a Szolgáltatóval a Portál használata során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, ill. regisztrált megrendelőre.

 

(5) Jelen ÁSZF 2016.01.01. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben.

 

 

3. A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

3.1 Regisztráció

(1) A Portálon keresztül történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A Megrendelők a Portálon keresztül, a „Regisztráció” gombra való kattintással és a regisztrációs adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével végezhetik el a regisztrációt. A regisztráció előfeltétele az ÁSZF és az ÁSZF-n felül az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása.

 

(3) A Megrendelő a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

-          Vezeték-, és keresztnév/Cégnév

-          Értesítési telefonszám

-          e-mail cím

-          Felhasználónév

-          Jelszó

-          Számlázási cím

-          Szállítási cím (amennyiben nem egyezik meg a számlázási címmel)

 

(4) A regisztráció véglegesítését megelőzően a Megrendelő ellenőrizheti a megadott adatok helyességét.  Az adatok módosítására, vagy kijavítására a sikeres regisztrációt követően a jelszóval és megrendelőnévvel védett Megrendelői Fiókban bármikor van lehetőség.

 

(5) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag a saját valós adatait adhatja meg, más személy adatainak megadása jogellenes és tilos.

 

(6) A regisztráció során elfogadásra kerülnek a Portál használatára vonatkozó jelen szerződésben szabályozott Felhasználási- és Általános Szerződési Feltételek.

 

(7) Szolgáltató a Megrendelő részére a regisztráció megtörténtéről automatikus megerősítő e-mailt küld a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre.

 

(8) A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

 

3.2 A termék(ek) megrendelésnek lépései, a szerződés létrejötte

 

(1) A Portálon található és megvásárolható termékek árai az egyes termékek mellett, egyértelműen azonosítható módon vannak feltüntetve. Ezen kívül „részletek” gombra kattintva a Megrendelő az alábbi információkat láthatja az adott termékkel kapcsolatban:

 • ár
 • a termék részletes leírása
 • a termék technikai jellemzői
 • a terméről készült illusztrációs fotó

 A termékleírás minden esetben tájékoztató jellegű, a gyártó által megadott adatokat tartalmazza. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az adatok pontosságáért, azonban az egyes jellemzőket a gyártók bejelentés nélkül is megváltoztathatják. Az ismertető leírás pontatlansága, a gyártó által megadott hibás adat miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A termékfotók illusztrációk, a valóságban minimális különbségek jelentkezhetnek. 

 

(2) A VÉTELÁR : a termékek vételára az adott termék mellett magyar forintban feltüntetett bruttó vételár, amely nem tartalmazza a szállítási költséget.

A Szolgáltató jogosult a Portálon feltüntetett árakat megváltoztatni, azzal, hogy a megrendelés visszaigazolását követően végrehajtott árváltoztatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltató legnagyobb gondossága ellenére, a Szolgáltatónak nem felróható okból téves vételár kerül feltüntetésre a Portálon. Ez esetben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Portálon feltüntetett hibás vételáron szolgáltatni, hanem a megrendelés visszaigazolásában a helyes vételáron történő szállítást, és a Megrendelő ennek ismeretében dönthet arról, hogy a helyes vételáron megrendeli a terméket, vagy minden – akár a Megrendelő által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Megrendelő irányában érvényesítendő - hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vételi szándékától.

 

(3) A Megrendelő a megvásárolni kívánt terméket ún. virtuális kosárba gyűjtheti (a továbbiakban: „Kosár”), a termék Kosárba helyezése előtt megjelölheti a megvásárolni kívánt darabszámot. (1. lépés)

A Kosár tartalmazza tehát a Megrendelő által kiválasztott terméket/termékeket, a termék/termékek darabszámát, azok egységárát, a szállítás költségeit és a fizetendő végösszeget.

Megrendelő a Kosár tartalmát a vásárlás során a Kosár ikonra kattintással bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy törölheti.

 

Amennyiben a termék Kosárba helyezését követően további terméket kíván vásárolni, azt a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva teheti meg, amennyiben nem kíván további terméket megvásárolni, a „Tovább a megrendelésre” gombra kattintva tudja feladni a megrendelését. (2. lépés)

 

A megrendelés következő lépéseként a Megrendelő kiválaszthatja a fizetés módját, a regisztráció során megadott számlázási, illetve szállítási címet a rendszer automatikusan megjeleníti. (3. lépés)

 

Az utolsó lépésként a Megrendelő a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. (4. lépés) A megrendelés véglegesítését megelőzően a rendszer megjeleníti a Megrendelő megrendelésének valamennyi részletét, így a Megrendelő a véglegesítést megelőzően kijavíthatja az esetleges hibákat, valamint törölheti az egyes termékeket, vagy magát a megrendelést. A megrendelés véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldése a megrendelő számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

 

(4) A Megrendelő végig nyomon követheti, hogy éppen hol (melyik lépésnél) jár a vásárlási folyamatban, a megrendelés véglegesítését megelőzően bármikor, visszaléphet a korábbi lépések bármelyikére, új tételeket vehet fel, vagy törölheti a már felvett tételeket, vagy azok egy részét.

 

(5) A Felek közötti szerződés a Megrendelő által elküldött megrendelés Szolgáltató általi elektronikus úton történő írásos visszaigazolásával jön létre. A Felek közötti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Szolgáltató visszaigazolása a Megrendelő e-mail címén letöltésre hozzáférhetővé válik.

 

(6) A Szolgáltató a megrendelést annak elküldését követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában visszaigazolja, amely visszaigazolás tartalmazza a megrendelés tényét és tartalmát (megrendelt termék megnevezése, darabszáma, a vételár és a szállítási költség, várható szállítási határidő). Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, a megrendelő minden – akár a Megrendelő által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Megrendelő irányában érvényesítendő - hátrányos jogkövetkezmény nélkül mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

(7) A Felek között a fentiek szerint létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató tárol, és a Megrendelő erre irányuló kérése esetén – amelyet a 06 20 / 219-2672 (H-P: 9-16) telefonszámon jelezhet-  nyomtatott formában a Megrendelő rendelkezésére bocsát. A szerződéskötés nyelve: magyar.

 

(8) A megrendelések feldolgozása munkanapokon (H-P) 9.00 órától 16.00 óráig történik. A hétköznap 16.00 óra után, valamint a hétvégén, vagy ünnepnapon feladott megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

 

3.3  Fizetési módok

 

(1) A Portálon történő megrendelés esetén a Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

a.)      Utánvét: készpénzben történő fizetés a futár részére

b.)     banki átutalás

c.) bankkártyás fizetéssel

 

(2) Utánvét esetén a Megrendelő a fizetendő vételárat az áru átvételekor, számla ellenében, készpénzben, magyar forintban egy összegben köteles megfizetni a Szolgáltató megbízásából eljáró futárnak.

 

(3) A Szolgáltató a banki átutalás fizetési mód választása esetén a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg elektronikus díjbekérő számlát küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat, úgymint a Szolgáltató bankszámlaszáma és a megrendelés azonosítója, amelyet az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában kell feltüntetni. A megrendelt termék kiszállítására a díjbekérőn feltüntetett vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

 

(4) Bankkártyás fizetés választása esetén a Megrendelő a Simple online fizetési rendszeren keresztül fizetheti meg. A „Fizetés” gomb megnyomásával a felület átirányítja a Felhasználót a Simple oldalára, ahol a Felhasználó bankkártya adatainak megadását követően teljesíti a fizetést. A Simple rendszerről bővebb információ a https://www.simple.hu/fooldal/ címen található.

 

(5) A Szolgáltató a Megrendelő által megfizetett összegről minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre. A Megrendelő visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formában történő kiállításához. A Szolgáltató a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

 

 

 

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

(1) A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt terméket szállítmányozó cég igénybevételével szállítja ki a Megrendelő által megadott, és Szolgáltató által visszaigazolt szállítási címre.

A Szolgáltató az alábbi partnerekkel áll szerződéses kapcsolatban:

 

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont)

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Telefon: 06 1 347 3000

E-mail: info@sprinter.hu

 

Név: DPD Hungária Kft

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b

Levelezési cím: Budapest 1158

Központi ügyfélszolgálat

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b.

Postacím: 1158 Budapest

E-mail: dpd@dpd.hu

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Telefon: 06 29 88 66 70

E-mail: info@gls-hungary.com

 

 (2) A szállítási díjat minden esetben a Megrendelő viseli. Amennyiben a Megrendelő hibájából nem kerülhet sor a kézbesítésre – így különösen, ha a Megrendelő rossz szállítási címet adott meg, vagy nem tartózkodik otthon a szállítás időpontjában, vagy utánvét esetén nem tudja kifizetni a vételárat- úgy köteles megtéríteni Szolgáltató részére az ismételt kiszállítás díját.

 

(3) A termékek a megrendeléstől számítva átlagosan 1-3 munkanapon belül rendelkezésre állnak, ezt követően adja át azokat a Szolgáltató a szállítmányozó cégnek.  Amennyiben a termék a megrendelést követő legkésőbb 5. munkanapon sem kerül feladásra, erről a Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben értesíti, amely esetben a Megrendelő döntése szerint megvárhatja az esedékes szállítást, vagy következmények nélkül lemondhatja a megrendelést. A megrendelés lemondása esetén, amennyiben a Megrendelő a termék árát átutalás útján már megfizette, a Szolgáltató haladéktalanul visszautalja az összeget a Megrendelő részére.

A termék feladásának megtörténtéről a Szolgáltató emailben értesíti a Megrendelőt, amely e-mail tartalmazza a küldemény azonosító számát is. A termék érkezése az email elküldését követő munkanapon várható. A kézbesítés munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között történik, a tényleges szállítási határidőt a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

 

(6) Szolgáltató a megrendelt termékek házhozszállítását csak Magyarország területén belül vállalja.

 

(7) Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét az átvételkor ellenőrizni. A szállítólevél aláírásával a Megrendelő elismeri a csomagolás sértetlenségét, a teljesítés tényét, helyét és időpontját, amely esetben a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el.

Ha a Megrendelő az átvételkor a csomagoláson bármilyen sérülést tapasztal, jogosult megtagadni az átvételt, mely esetben az átvétel megtagadásának tényét és annak indokait a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelő aláírásával.

 

(8) A szállítási költségeket a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

 

5. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS

 

(1) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29 §-a alapján a Megrendelőt nem illeti meg a rendelet 20. §-ában biztosított elállás és felmondás joga, tekintettel arra, hogy a Portálon kizárólag olyan nem előre gyártott termékek rendelhetőek meg, amelyek a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére kerülnek előállításra, vagy egyértelműen a Megrendelő személyére szabottak.

 

6. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

6.1 Kellékszavatosság

(1) Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

(2) Megrendelő - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a)       Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

b)       Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

(3) Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

(4) Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

(5) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

6.2 Termékszavatosság

(1) Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő - választása szerint – a 6.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

(2) Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

(3) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

(4) Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

(5) Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

 

(6) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a)       a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b)       a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c)       a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

(7) A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

6.3 Jótállás

 

(1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás 1 (egy) év.

A jótállási idő kezdetének időpontja a termék fogyasztó részére történő átadásának a napja.


(2) A hivatkozott Kormányrendelet értelmében a jótállásra köteles vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a fogyasztó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

(1) A Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

 

(2)  A Szolgáltató a személyes adatokat a Megrendelő hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

A Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságáról, így megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, jogosulatlan felhasználástól, illetve megváltoztatástól.

 

(3) Amennyiben a Megrendelő saját fényképpel ellátott terméket rendel meg, a fénykép Szolgáltató rendelkezésére bocsátásával hozzájárul ahhoz, hogy azt a Szolgáltató a megrendelés teljesítés céljából felhasználja. Szolgáltató a termék elkészítését követően haladéktalanul gondoskodik a fénykép végleges törléséről.

A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy a fénykép, illetve annak Szolgáltató részére történő átadása harmadik személy jogát - ideértve különösen a szerzői jogot, valamint személyhez fűződő jogokat- nem sérti. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a harmadik személy által szerzői vagy személyiségi jog megsértése címén harmadik személy által támasztott igény esetén mentesíti a Szolgáltatót.

 

(4)  A Szolgáltató a Megrendelő által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Megrendelő a hozzájárulását az alábbi elérhetőségek bármelyikén indokolás nélkül bármikor, ingyenesen jogosult visszavonni:

 

 • E-mailben:   info@falmatrica-lakasdekor.hu
 • Postai úton: Bayerné Takács Ildikó ev.  7783 Majs, Táncsics Mihály utca 384.

 

(5)  Személyes adatainak kezelésével összefüggésben a Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

(6) A Portál használata során a Portálra látogatók IP-címe naplózásra kerül, melyet a Szolgáltató kizárólag a Portál karbantartásához, fejlesztéséhez, valamint statisztikai adatainak kimutatásához használ fel.

 

(7) Az adatkezelő adatai és elérhetősége:

             

a)     Adatkezelő neve: Bayerné Takács Ildikó egyéni vállalkozó

b)    Székhelye: 7783 Majs, Táncsics Mihálny utca 384.

c)     Postacíme: u.a.

d)    Elektronikus (e-mail) cím: info@falmatrica-lakasdekor.hu

e)    Egyéni vállalkozó ig. sz.: 39918085

f)      Adószáma: 66447139-1-22

g)     Adatvédelmi nyilvántartás száma: NAIH-104613/2016

A szerverszolgáltató adatai és elérhetősége:

a.)      Név: UNAS Online Kft.

b.)     Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

c.)      Telefonszáma: 99/884-000

d.)     E-mail címe: unas@unas.hu

 

 (8) Szolgáltató a felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

 

(9) Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a felhasználói információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

 

(10) Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépén.

 

(11) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

8. SZERZŐI JOGOK

(1)  A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

 

(2)    A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

(3)  A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) - különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása  a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

 

9. PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

(1) A Megrendelő a termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: Bayerné Takács Ildikó ev.  7783 Majs, Táncsics Mihály utca 384.

Telefonszám:    06-70-220-2091 (H-P: 9.00-16.00 óráig) 
E-mail:               info@falmatrica-lakasdekor.hu  

 

(2) A telefonon tett szóbeli panaszt a Szolgáltató azonosítószámmal látja el, amelyet köteles közölni a  panaszos Megrendelővel. A telefonon tett szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát megküldi a panaszos részére.

 

(3) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

 

(4) Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt.6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20.

Honlap: www.nfh.hu

Telefon: 06 1 459 4800

Fax: 06 1 210 4677

 

(5) A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefon: 06 72 507 154

Fax: 06 72 507 152

e-mail: bekelteto@pbkik.hu

 

(6) Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni.

 

10. HÍRLEVÉL

(1) Szolgáltató a Portál látogatói számára lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

 

(2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 

(3)  A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozó felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.

 

(4) A hírlevélre feliratkozó személy az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

(5) A hírlevélre feliratkozott felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli az érintett személy adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megtehető a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

2016-01-01

1. Általános rendelkezések

 

(1) A https://falmatrica-lakasdekor.hur oldalon elérhető Portálon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során, mint adatkezelők, a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján járunk el.

Ön a Portálra történő regisztrációval, és a Portál használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

 

Adatkezelő a jelen Szabályzat tekintetében:

a)      Adatkezelő neve: Bayerné Takács Ildikó egyéni vállalkozó

b)      Székhelye: 7783 Majs, Táncsics Mihály utca 384.

c)       Postacíme: u.a.

d)      Elektronikus (e-mail) cím: info@falmatrica-lakasdekor.hu

e)      Egyéni vállalkozó ig. sz.: 35072099

f)       Adószáma: 66447139-1-22

g)      Adatvédelmi nyilvántartás száma: NAIH-104613/2016

 

(2)  A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

 

(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

2. Jogszabályi háttér

 

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 

-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.”)

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

-          az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);

-          a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

-          az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

-          a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön hozzájárulása alapján, illetőleg

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeljük.

 

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

 

(1) A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

 

(2) 

Felhasználók azonosítása, regisztrációs űrlapok:

Az azonosítás érdekében az Ön által a regisztráció során megadott alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Vezeték-, és keresztnév
 • Értesítési telefonszám
 • e-mail cím (ez lesz a bejelentkezéshez szükséges megrendelőnév)

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása, valamint személyre szabott kiszolgálása.

 

Megrendelések érvényesítése, szállítás és számlázás:

A regisztráció során megadott adatokon túlmenően az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)
 • szállítási cím
 • megrendelés száma

Az adatkezelés célja: a megrendelés és a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, valamint az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása.

 

Hírlevél szolgáltatás:

A Portálon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a Portálon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:

 • teljes név
 • e-mail cím

Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatos tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

•             a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva

•             levelezési címünkre küldött levélben

 

Direkt marketing, promóció:

Az Ön számára – hozzájárulásától függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásairól, speciális ajánlatainkról.

Kizárólag akkor küldünk az Ön részére promóciós levelet, ha a Portálon található menüpontban kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön részére promóciós levelet küldjünk. Az adatait ebben az esetben saját üzletszerzési céljából

Amennyiben a továbbiakban nem kíván promóciós levelet kapni, bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

 • a promóciós levélben található leiratkozó linkre kattintva
 • az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

 

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

Az Ön számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyezünk el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor Ön nem ad át a részünkre személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

 

A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet megtudjunk az Ön információhasználati szokásairól és így, javíthassuk szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

 

Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

 

 Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.

Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja.

 

Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.


Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

 

Remarketing kódok

A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.

A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on.

A cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

 

Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

- az Ön számítógépének dinamikus IP-címe

- az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa

- az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása

 

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

 

Fényképes ajándéktárgyak

Amennyiben Ön saját fényképpel ellátott terméket rendel meg, a fénykép rendelkezésünkre bocsátásával hozzájárul ahhoz, hogy azt a megrendelés teljesítés céljából felhasználjuk. A termék elkészítését követően haladéktalanul gondoskodunk a fénykép végleges törléséről.

 

 (3) Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

 

(4) Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

 (5) Az adatkezelés időtartama:

Az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezeljük. Az adatkezelés időtartamának lejártával a személyes adatait haladéktalanul töröljük.

 

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tároljuk.

 

A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

 

(6) A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

A Portál használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.

 

(7) A Portálon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet és címet). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.

 

 

Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

 

Szerverszolgáltató:

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Telefonszáma: 99/884-000

E-mail címe: unas@unas.hu

 

Szállítást végző partnerek:

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont)

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Telefon: 06 1 347 3000

E-mail: info@sprinter

 

Név: DPD Hungária Kft

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b

Levelezési cím: Budapest 1158

Központi ügyfélszolgálat

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b.

Postacím: 1158 Budapest

E-mail: dpd@dpd.hu

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Telefon: 06 29 88 66 70

E-mail: info@gls-hungary.com

 

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

 

(9) A Portálon keresztül online fizetésre kerülhet sor, melynek során a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőriznénk.

 

5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

(1)  Bármikor kérelmezheti, hogy

a) adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

b) helyesbítsük a személyes adatait, valamint

c) töröljük vagy zároljuk a személyes adatait (a kötelező adatkezelés kivételével).

 

(2)  Az erre irányuló kérelme benyújtásától 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetben költségtérítést állapítunk meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést visszatérítjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

(3) Töröljük a személyes adatot, ha

a) kezelése jogellenes;

b) Ön kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

(4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

(5)  Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

(6) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

(7) Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét elutasítjuk, erről a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatjuk, megjelölve az elutasítás ténybeli és jogi indokait, és egyidejűleg tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 (8) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről a írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

(9) Az Ön jelen 5. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

6. Jogorvoslati lehetőségek

 

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

 

a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez.

 

Jogi nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat

 

A Lakás Dekor Shop internetes oldal (a továbbiakban: Portál) megnyitásával a Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

I. Szerzői jogok

 

(1)  A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

 

(2)  Tilos a Portál tartalmának vagy tartalma bármely részének letöltése.

 

(3)    A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

(4)  A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) - különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása  a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

 

II. Felelősség

 

(1)  A Portál tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

 

(2)   Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működéséért és ezen zavarok azonnali kijavításáért valamint a Portál vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességéért, azonban az ebből eredő károkért Szolgáltató felelősséggel nem vállal. Azok használata igénybe vevő saját kockázatára és felelősségére történik.

 

(3)  Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az elkerülésükért, de nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek:

-          a Portál használatából,

-          használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából,

-          vonal-, vagy rendszerhibából,

-          információ továbbítás késedelméből,

-           vírusból, vagy más rosszindulatú kódból, illetőleg az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében

keletkeznek.

 

(4) Szolgáltató nem vállal felelősséget a Portálon elhelyezett, külső –azaz harmadik fél által üzemeltetett- weboldalakra mutató linkek tartalmáért, elérhetőségéért vagy felhasználásáért

 

III. Személyes adatok védelme

 

(1)  Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

 

(2)  Amennyiben a Portálon található egyes funkciók eléréséhez személyes adatok megadása szükséges, a Szolgáltató ezen adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítettek szerint kezeli.

A Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságáról, így megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, jogosulatlan felhasználástól, illetve megváltoztatástól.

 

(3)  Szolgáltató a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

 

(4)  Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a Felhasználói információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

 

(5)  Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépén. 

Tájékoztató a cookie-k használatáról

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon cookie-kat használunk.

 

Mi a cookie (azaz süti)?

 

A cookie-k (sütik) kisméretű, szövegből és számból álló fájlok, amelyeket a böngészés során a weboldal kiszolgálója helyez el az Ön számítógépén. A cookie (süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas.

 

Milyen célt szolgálnak a cookie-k?

 

A cookie-k az Ön számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetőséget biztosítanak egyes adatainak lekérdezésére, az Ön internethasználatának nyomon követésére. A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet tudhassunk meg a weboldal látogatóinak információhasználati szokásairól, amely információkat a weboldal tartalmi és funkcionális fejlesztésére használunk, biztosítva a weboldal jobb használhatóságát. A cookie-k alapján meg tudjuk állapítani, hogy hányan látogatták meg a weboldalt, hány új látogató van, és a látogatók mely oldalakat nyitották meg.

 

A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a Szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert. A Google Analitycs is cookie-kat használ.

A cookie-k hazsnálatával a Google kiértékeli a weboldalunk használatát és jelentéseket készít a weboldalunkon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt számunkra.

A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

 

Az általunk használt cookie-k típusai

 

 1. Kötelező cookie-k: a weboldalon történő navigálást, illetve az oldal funkcióinak használatát teszik lehetővé.
 2. Funkcionális cookie-k: ezek teszik lehetővé a felhasználói beállítások tárolását (pl.: bejelentkezési adatok), megjegyzik az Ön korábbi választásait, ezáltal lehetővé teszik a weboldal használatának személyre szabását.
 3. Teljesítmény cookie-k: a weboldal fejlesztését szolgálják. Mérik, hogy hányan és milyen rendszerességgel használják a weboldalt, mely oldalakat látogatták meg a legtöbben

 

A cookie-k használatának megtiltása

A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordul, hogy nem tudja weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni

Webáruház készítés